pl | en

Park Zapopradzie, Muszyna

Kompleksowa realizacja małej architektury do Parku Miejskiego Zapopradzie. W zakres realizacji wchodziły ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne.