Spajanie materiałów

 • Spawanie
  - spawanie łukowe elektrodą otuloną,
  - spawanie elektrodą wolframową w osłonie argonu (metoda TIG),
  - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG),
  - spawanie elektrodą topliwą w osłonie argonu (metoda MIG),
  - spawanie gazowe.
 • Napawanie regeneracyjne
 • Zgrzewanie blach; o grubości do 2 mm.
 • Klejenie
Translate »