Biznes Garden, Poznań

Angel Wawel, Kraków
22 maja 2015
Promenada Staromiejska, Wrocław
18 lipca 2016

Wspólnie ze starosądecką firmą Park-M uczestniczyliśmy w realizacji tworzenia przestrzeni biznesowo rekreacyjnej w Poznaniu. Wspólnie zostały zrealizowane stalowe trejaże podtrzymujące pnącza.

Translate »