Spajanie materiałów

  • Spawanie
    - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG)
    - spawanie elektrodą wolframową w osłonie argonu (metoda TIG),
  • Napawanie regeneracyjne
  • Zgrzewanie blach; o grubości do 2 mm.
Translate »